Dây trượt bằng Polypropylene đường kính 8 mm, dài 3 m

Số của bài viết: 4829
Thông tin:

 

 • Đường kính 8mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Nhảy dây thể dục dụng cụ
 • Dài 3 m và có độ dày phù hợp
 • Màu sắc thời trang hiện tại
 • Sự miêu tả
 • Đường kính 8mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Nhảy dây thể dục dụng cụ
 • Dài 3 m và có độ dày phù hợp
 • Màu sắc thời trang hiện tại