Dây trượt bằng Polypropylene đường kính 9 mm, dài 3,30 m

Số của bài viết: 4784
Thông tin:

 

  • Đường kính 9mm
  • Polypropylene có độ bền cao
  • Dây nhảy thể dục các màu thời trang hiện nay
  • Bện theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 9mm
  • Polypropylene có độ bền cao
  • Dây nhảy thể dục các màu thời trang hiện nay
  • Bện theo tiêu chuẩn quốc tế