Dây trượt, dài 2,80 m, chất lượng nặng

Số của bài viết: 4847
Thông tin:

 

 • Nhảy dây bằng sợi gai màu xám
 • Trung tâm được gia cố đến 11 mm
 • Có nút thắt ở cuối
 • Chiều dài: 2,80 m
 • Một chất lượng đặc biệt nặng
 • Sự miêu tả
 • Nhảy dây bằng sợi gai màu xám
 • Trung tâm được gia cố đến 11 mm
 • Có nút thắt ở cuối
 • Chiều dài: 2,80 m
 • Một chất lượng đặc biệt nặng