Dây trượt dài 2,80 m có tay cầm bằng gỗ

Số của bài viết: 4811
Thông tin:

 

 • Nhảy dây bằng sợi gai màu xám
 • Trung tâm được gia cố đến 10 mm
 • Với tay cầm bằng gỗ và xoay
 • Chiều dài của dây có thể điều chỉnh
 • Màu sắc của bàn tay gỗ: được đánh vecni tự nhiên
 • Chiều dài: 2,80 m
 • Sự miêu tả
 • Nhảy dây bằng sợi gai màu xám
 • Trung tâm được gia cố đến 10 mm
 • Với tay cầm bằng gỗ và xoay
 • Chiều dài của dây có thể điều chỉnh
 • Màu sắc của bàn tay gỗ: được đánh vecni tự nhiên
 • Chiều dài: 2,80 m