Dây trượt dài 2,80 m

Số của bài viết: 4802
Thông tin:

 

  • Nhảy dây bằng sợi gai màu xám
  • Trung tâm được gia cố đến 10 mm
  • Có nút thắt ở cuối
  • Chiều dài: 2,80 m
  • Sự miêu tả
  • Nhảy dây bằng sợi gai màu xám
  • Trung tâm được gia cố đến 10 mm
  • Có nút thắt ở cuối
  • Chiều dài: 2,80 m