Dây trượt như điều 295, mỗi gói 10 dây

Số của bài viết: 4840
Thông tin:

 

 • Đường kính 9mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Dây trượt thể dục màu sắc thời trang hiện nay
 • Bện theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Gói 10 sợi dây đủ loại màu sắc
 • Được cung cấp trong một gói nhựa trong
 • Sự miêu tả
 • Đường kính 9mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Dây trượt thể dục màu sắc thời trang hiện nay
 • Bện theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Gói 10 sợi dây đủ loại màu sắc
 • Được cung cấp trong một gói nhựa trong