Dây xích đu Hà Lan đôi

Số của bài viết: 4787
Thông tin:

 

 • Dây xích đu đôi Hà Lan
 • Làm bằng dây Neon
 • Với chiều dài 6 m

Cảnh báo: những sợi dây nhảy và nhảy này không thích hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi!

 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Dây xích đu đôi Hà Lan
 • Làm bằng dây Neon
 • Với chiều dài 6 m.

Cảnh báo: những sợi dây nhảy và nhảy này không thích hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi!

Các màu có sẵn:

 • Hồng Neon (F1)
 • Vàng Neon (F3)
 • Cam Neon (F4)
 • Xanh Neon (F40)