Dễ Dàng Nâng Phần Đính Kèm Lồng Dế

Số của bài viết: 413
Thông tin:

 

 • Để di chuyển dễ dàng
 • Cung cấp theo cặp
 • Vận hành đơn giản
 • Nâng bánh xe lên khỏi mặt đất
 • Phù hợp với tất cả các trục bánh xe 25mm (1 “)
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Để di chuyển dễ dàng
 • Cung cấp theo cặp
 • Vận hành đơn giản
 • Nâng bánh xe lên khỏi mặt đất
 • Phù hợp với tất cả các trục bánh xe 25mm (1 “)

Số bài viết: 413