Đĩa hình tròn bên trong (Gói 25 chiếc)

Số của bài viết: 824
Thông tin:

 

  • Polypropylene đúc trắng
  • Lỗ trung tâm để ghim
  • Đường kính 190mm
  • Gói 25
  • Sự miêu tả
  • Polypropylene đúc trắng
  • Lỗ trung tâm để ghim
  • Đường kính 190mm
  • Gói 25