Diablo

Diablo Diablo
Số của bài viết: 6227
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

3.00 m

Yêu cầu không gian:

Ø 2.00 m

Vùng an toàn:

yêu cầu pháp lý Ø 7,00 m, khuyến nghị Ø 10,00 m

Min. chống rơi:

38.50 m²

Chiều cao rơi:

2.00 m

Bê tông cần thiết m³:

0.80 m³

Số người dùng:

24
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 127 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 3,80 m
  • 1 chiếc giày quay
  • 2 vòng thép quấn tròn bằng dây thừng (Ø 1,80 m), mạ kẽm, có đế lưới
  • 1 lưới đường hầm
  • 4 dây leo
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)