Điểm đánh dấu đường cao độ cuối cùng – Đường 75mm (3 “)

Số của bài viết: 804
Thông tin:

 

 • Kết cấu chắc chắn để sử dụng thường xuyên
 • Mô hình sang trọng mạnh mẽ chịu tải nặng
 • Hệ thống chuyển ba bánh
 • Mức độ bảo trì thấp
 • Bể 13,5 lít (3 gallon)
 • Sự miêu tả
 • Kết cấu chắc chắn để sử dụng thường xuyên
 • Mô hình sang trọng mạnh mẽ chịu tải nặng
 • Hệ thống chuyển ba bánh
 • Mức độ bảo trì thấp
 • Bể 13,5 lít (3 gallon)