Điểm đánh dấu nếp gấp

Số của bài viết: 833
Thông tin:

 

 • Để đánh dấu nếp gấp chính xác mọi lúc
 • Dễ sử dụng Thép sơn trắng với thanh dẫn giữa gốc cây
 • Đánh dấu các nếp gấp, bowling và trả lại
 • Foldaway với bản lề hạng nặng
 • Dễ dàng mang theo bởi một người
 • Phù hợp với kích thước bố cục MCC
 • Sự miêu tả
 • Để đánh dấu nếp gấp chính xác mọi lúc
 • Dễ sử dụng Thép sơn trắng với thanh dẫn giữa gốc cây
 • Đánh dấu các nếp gấp, bowling và trả lại
 • Foldaway với bản lề hạng nặng
 • Dễ dàng mang theo bởi một người
 • Phù hợp với kích thước bố cục MCC