Điểm gặp

Meeting-Point Meeting-Point
Số của bài viết: 6350
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 0,60 m
Yêu cầu về không gian: 4,30 x 4,30 m
Vùng an toàn: 7,10 x 7,10 m
Độ cao rơi: 0,60 m
Bê tông cần thiết m³: 3,00 m³
Số lượng người dùng: 34
  • Mô tả
  • 1 chùm Robinia
  • 1 xà ngang (bọc)
  • 1 cáp treo bằng gỗ
  • 1 dây thăng bằng (Ø 18 mm)
  • 2 sợi dây ở đầu dây (Ø 90 mm)
  • 1 dòng chùng

Dây và lưới được làm bằng dây Hercules (Ø 16mm, 6 sợi, có lõi thép).