Đinh tán ổ nylon 25mm – Gói 100

Số của bài viết: 2238
Thông tin:

 

  • Đinh tán ổ nylon
  • 25mm
  • Gói 100
  • NB màu xám có thể thay đổi
  • Sự miêu tả
  • Đinh tán ổ nylon
  • 25mm
  • Gói 100
  • NB màu xám có thể thay đổi