Doanh phổ quát

Số của bài viết: 6504
Thông tin:

 

  • Bu lông M12 x 200 mm
  • Với vòng bi PA và ống lót Teflon bổ sung

Đã thử và kiểm tra trong mười năm và an toàn khi sử dụng!