Đối tác trẻ mới biết đi Swinger, 2 ghế dành cho trẻ mới biết đi

Toddler Partner Swinger Toddler Partner Swinger
Số của bài viết: 6201
Thông tin:

 

  • 4 trụ thép (Ø102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,00 m, có nắp, sơn đặc biệt (màu xanh) bao gồm khi giao hàng
  • 2 ghế xích đu cho trẻ mới biết đi (điều 4693), quay mặt vào nhau
  • Bao gồm dây treo và dây căng giữa các trụ
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,00 m, có nắp, sơn đặc biệt (màu xanh) bao gồm khi giao hàng
  • 2 ghế xích đu cho trẻ mới biết đi (điều 4693), quay mặt vào nhau
  • Bao gồm dây treo và dây căng giữa các trụ
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)