Đối tác trẻ mới biết đi Swinger, 4 ghế dành cho trẻ mới biết đi

Toddler Partner Swinger Toddler Partner Swinger
Số của bài viết: 6215
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.65 m

Yêu cầu không gian:

3.10 x 1.10 m

Vùng an toàn:

6.10 x 2.40 m

Min. chống rơi:

14.65 m²

Chiều cao rơi:

0.40 m

Bê tông cần thiết m³:

1.45 m³

Số người dùng:

4
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,00 m, có nắp, sơn đặc biệt (màu xanh) bao gồm khi giao hàng
  • 4 ghế xích đu dành cho trẻ mới biết đi (ảnh 4693), quay mặt vào nhau
  • Bao gồm dây treo và dây căng giữa các trụ
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)

Cũng có sẵn như 2 chỗ ngồi!