“Dralo” ghi bàn vào lưới không gian

Số của bài viết: 6564
Thông tin:

 

Chiều dài: 3,00 m
Chiều sâu: đỉnh 0,90 m, đáy 0,90 m
Chiều cao: 2,00 m
  • Mô tả
  • Dây thép (Ø 3 mm), mạ kẽm
  • Kích thước mắt lưới xấp xỉ. Thành phần lưới vuông 10 cm bao gồm bộ lắp ráp dây căng chống trộm
  • Không bao gồm khung mục tiêu!