Đu đôi “mộc mạc”

Số của bài viết: 3814
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Dây PP tết vuông dùng làm bề mặt ngồi, indiv. diện tích chỗ ngồi: 14 x 50 cm, Tổng chiều dài: 1,30 m
  • Xích treo có ống, chiều cao hệ thống treo: 2,00 m hoặc 2,50 m (vui lòng chỉ định) (chúng tôi đề xuất nghệ thuật vòng bi treo. số 4602)
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Dây PP tết vuông dùng làm bề mặt ngồi, indiv. diện tích chỗ ngồi: 14 x 50 cm, Tổng chiều dài: 1,30 m
  • Xích treo có ống, chiều cao hệ thống treo: 2,00 m hoặc 2,50 m (vui lòng chỉ định) (chúng tôi đề xuất nghệ thuật vòng bi treo. số 4602)