Đu quay siêu đầu dây

Super rope-end swinger Super rope-end swinger
Số của bài viết: 6529
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,60 m
Yêu cầu về không gian: 9,00 x 3,05 m
Vùng an toàn: 14,10 x 4,85 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 57,00 m²
Độ cao rơi: 1,50 m
Bê tông cần thiết m³: 6,50 m³
Số lượng người dùng: 10
  • Mô tả
  • Trụ linh sam Douglas (Ø 160 mm) với giày đăng
  • Ghế được làm từ dây PP bện 4 cạnh (Ø 160 mm)
  • 8 chỗ ngồi cho tối đa 12 trẻ em
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)