Đu quay vòm có neo dưới đất chôn

Arch swing with buried ground anchors Arch swing with buried ground anchors
Số của bài viết: 6512
Thông tin:

 

Chiều cao hệ thống treo: 2,50 m
Chiều cao thiết bị: 2,50 m
Yêu cầu về không gian: 3,10 m
Vùng an toàn: 2,65 x 8,20 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 22,00 m²
Độ cao rơi của chim yến: 2,35 m
Độ cao rơi: 1,45 m
Bê tông cần thiết m³: 2,25 m³
Số lượng người dùng: 3
  • Mô tả
  • 1 vòm xoay bằng thép (Ø 140 mm), mạ kẽm nhúng nóng, sơn đặc biệt (màu đỏ) khi giao hàng
  • 2 trụ thép (Ø 140 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,00 m, sơn đặc biệt (màu đỏ) khi giao hàng
  • 2 kẹp treo có khớp nối chung và dây xích an toàn