Đu tổ ong

Swinging honeycomb nest
Số của bài viết: 6552
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,35 m
Yêu cầu về không gian: 3,10 x 1,10 m
Vùng an toàn: Ø 4,10 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 12,60 m²
Độ cao rơi: 0,40 m
Bê tông cần thiết m³: 1,15 m³
Số lượng người dùng: 3
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,40 m, có nắp nhựa, sơn đặc biệt (xanh lam) khi giao hàng
  • 1 tổ ong HUCK (Ø 1,00 m)
  • 4 sợi dây treo
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)