Dụng cụ uốn cho dây chim

Số của bài viết: 2224
Thông tin:

 

  • Công cụ uốn – Dây chim
  • Một công cụ hai trong một
  • Dùng để uốn và cắt dây chim
  • Sự miêu tả
  • Công cụ uốn – Dây chim
  • Một công cụ hai trong một
  • Dùng để uốn và cắt dây chim