Đường băng trên không – phiên bản bê tông

Số của bài viết: 4012
Thông tin:

Đường zip này được cung cấp với người chạy bằng thép không gỉ có phanh

Trang thiết bị:

  • Giá đỡ bằng thép (Ø 160 mm), mạ kẽm nhúng nóng
  • Chiều dài dây căng khoảng. 30,00 m (các chiều dài khác có sẵn theo yêu cầu)
  • Á hậu: Thép không gỉ với phanh
  • Sự miêu tả

Đường zip này được cung cấp với người chạy bằng thép không gỉ có phanh

Trang thiết bị:

  • Giá đỡ bằng thép (Ø 160 mm), mạ kẽm nhúng nóng
  • Chiều dài dây căng khoảng. 30,00 m (các chiều dài khác có sẵn theo yêu cầu)
  • Á hậu: Thép không gỉ với phanh