Đường hầm lưới, Bề mặt đường chạy: 0,90 m, chiều cao: 1,20 m

Số của bài viết: 6641
Thông tin:

 

  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Kích thước mắt lưới trọng lượng nhẹ của bề mặt chạy 11,50 x 11,50 cm (phù hợp với EN 1176), kích thước mắt lưới 3 mặt tiếp theo xấp xỉ. 30 x 30 cm
  • Mạng kết thúc theo tiêu chuẩn với đai ốc và bu lông