Đường hầm thu thập thông tin

Crawl Tunnel Crawl Tunnel Crawl Tunnel
Số của bài viết: 6216
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.75 m

Yêu cầu không gian:

3.10 x 1.10 m

Vùng an toàn:

4.73 x 3.38 m

Min. chống rơi:

14.00 m²

Chiều cao rơi:

1.00 m

Bê tông cần thiết m³:

1,45 m³

Số người dùng:

4
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng với nắp nhựa, sơn màu đặc biệt (Xanh lam)
  • 1 ống dây liễu leo, Ø 600mm, GRP, màu đỏ
  • 2 thang nhập cảnh
  • 4 dây treo
  • Dây thừng và lưới Hercules (Ø 16mm, 6 sợi, có lõi thép)