Easy-Climb 1

Easy-Climb 1 Easy-Climb 1
Số của bài viết: 6239
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

2.25 m

Yêu cầu không gian:

2.35 x 2.35 m

Vùng an toàn:

5.35 x 5.35 m

Min. chống rơi:

26.55 m²

Chiều cao rơi:

2.05 m

Bê tông cần thiết m³:

1.25 m³

Số người dùng:

10
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,00 m, có mũ và vật liệu lắp đặt, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • Lưới leo núi ba chiều
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)