Easy-Climb 4

Easy-Climb 4 Easy-Climb 4
Số của bài viết: 6236
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.65 m

Yêu cầu không gian:

2.35 x 2.20 m

Vùng an toàn:

5.35 x 4.70 m

Min. chống rơi:

20.75 m²

Chiều cao rơi:

1.50 m

Bê tông cần thiết m³:

0.65 m³

Số người dùng:

6
  • Mô tả
  • 2 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,40 m, có mũ và vật liệu lắp đặt, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • Lưới leo mái đầu hồi
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)