Ellipsilon

Số của bài viết: 6451
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,95 m
Yêu cầu về không gian: Ø 2,30 m
Vùng an toàn: yêu cầu pháp lý Ø 7,00 m, khuyến nghị Ø 10,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 38,50 m²
Độ cao rơi: 2,05 m
Bê tông cần thiết m³: 0,70 m³
Số lượng người dùng: 40
  • Mô tả
  • 1 cột thép (Ø 127 mm), chiều dài 3,80 m
  • 1 chiếc giày quay
  • 2 vòng thép elip quấn tròn bằng dây thừng (Ø 2,20 x 1,30 m), mạ kẽm, có đế lưới
  • 1 net
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)