Ferrules nhôm 2,5mm – Gói 100

Số của bài viết: 2335
Thông tin:

 

 • Ferrules nhôm 2,5mm
 • Để phù hợp với dây 2mm
 • Gói 100
 • Đối với sử dụng dây 3mm Dây cầm tay
 • Đối với các vòng chạy vượt quá 5m trở lên, nên sử dụng 2 đu quay ở mỗi vòng.
 • Sự miêu tả
 • Ferrules nhôm 2,5mm
 • Để phù hợp với dây 2mm
 • Gói 100
 • Đối với sử dụng dây 3mm Dây cầm tay
 • Đối với các vòng chạy vượt quá 5m trở lên, nên sử dụng 2 đu quay ở mỗi vòng.