Ferrules nhôm 2mm – Gói 100

Số của bài viết: 2337
Thông tin:

 

  • Ferrules nhôm 2mm
  • Để phù hợp với dây 1.5m
  • Gói 100
  • Đối với các vòng chạy vượt quá 5m trở lên, nên sử dụng 2 đu quay ở mỗi vòng.
  • Sự miêu tả
  • Ferrules nhôm 2mm
  • Để phù hợp với dây 1.5m
  • Gói 100
  • Đối với các vòng chạy vượt quá 5m trở lên, nên sử dụng 2 đu quay ở mỗi vòng.