Fistball dây, đỏ / trắng xen kẽ

Số của bài viết: 4864
Thông tin:

Dây cho quả bóng ném bằng nylon bện 5 mm, màu đỏ / trắng xen kẽ cứ sau 20 cm, có đầu xoay.

  • Sự miêu tả

Dây cho quả bóng ném bằng nylon bện 5 mm, màu đỏ / trắng xen kẽ cứ sau 20 cm, có đầu xoay.