Gai chim bồ câu – Gói 10m có chất kết dính (nhựa)

Số của bài viết: 2036
Thông tin:

 

  • Bảo vệ các gờ rộng tới 215mm khỏi chim bồ câu
  • 10m gai nhựa
  • Hoàn thành với 1 ống keo Silirub
  • Gói 10m
  • Sự miêu tả
  • Bảo vệ các gờ rộng tới 215mm khỏi chim bồ câu
  • 10m gai nhựa
  • Hoàn thành với 1 ống keo Silirub
  • Gói 10m