Gai chim bồ câu – Gói 5m có chất kết dính (ProPoint 2)

Số của bài viết: 2033
Thông tin:

 

  • Gói 5m, hoàn chỉnh với 1 ống keo trong
  • Cơ sở polycarbonate ổn định UV
  • 304 s / s gai nhọn
  • Chiều rộng bảo vệ: 125mm
  • Sự miêu tả
  • Gói 5m, hoàn chỉnh với 1 ống keo trong
  • Cơ sở polycarbonate ổn định UV
  • 304 s / s gai nhọn
  • Chiều rộng bảo vệ: 125mm