Gai chim – Gói 5m với chất kết dính (ProPoint 4)

Số của bài viết: 2039
Thông tin:

 

 • Gói 5m, hoàn chỉnh với 1 ống keo trong
 • Cơ sở polycarbonate ổn định UV
 • 304 s / s gai nhọn
 • Chiều rộng bảo vệ: 220mm
 • Thích hợp cho chim bồ câu
 • Sự miêu tả
 • Gói 5m, hoàn chỉnh với 1 ống keo trong
 • Cơ sở polycarbonate ổn định UV
 • 304 s / s gai nhọn
 • Chiều rộng bảo vệ: 220mm
 • Thích hợp cho chim bồ câu