Gai chim mòng biển – Gói 10m với chất kết dính (PinPoint 4)

Số của bài viết: 2044
Thông tin:

 

  • Bảo vệ các gờ rộng tới 275mm (11 “) khỏi mòng biển
  • Hoàn thiện với 1 ống keo dính Silirub 2
  • Đế polycarbonate ổn định UV và dây thép không gỉ
  • Gói 10m
  • Sự miêu tả
  • Bảo vệ các gờ rộng tới 275mm (11 “) khỏi mòng biển
  • Hoàn thiện với 1 ống keo dính Silirub 2
  • Đế polycarbonate ổn định UV và dây thép không gỉ
  • Gói 10m