Gầm mái 450mm – Thép không gỉ

Số của bài viết: 2105
Thông tin:

 

  • Mái nhà
  • 450mm
  • Thép không gỉ
  • Để bảo vệ khỏi chim bồ câu
  • Sự miêu tả
  • Mái nhà
  • 450mm
  • Thép không gỉ
  • Để bảo vệ khỏi chim bồ câu