Gậy đánh đơn kiểu Wimbledon

Số của bài viết: 4284
Thông tin:

Cung cấp chiều cao lưới chính xác để chơi đơn trên sân đôi. Làm từ gỗ đánh vecni c / w phụ kiện đồng thau (Mỗi)

  • Sự miêu tả

Cung cấp chiều cao lưới chính xác để chơi đơn trên sân đôi. Làm từ gỗ đánh vecni c / w phụ kiện đồng thau (Mỗi)