Ghế con lắc, Có dây xích và xoay xoay

Số của bài viết: 3885
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Mặt ngồi bằng lõi thép ổn định (Ø 25 cm)
  • Xích treo (khoảng 2,00 m) với ống cao su được gia cố bằng vải chất lượng cao với khớp xoay xoay bằng thép không gỉ (điều. 4603)
  • Chiều cao hệ thống treo 2,00 m hoặc 2,50 m
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Mặt ngồi bằng lõi thép ổn định (Ø 25 cm)
  • Xích treo (khoảng 2,00 m) với ống cao su được gia cố bằng vải chất lượng cao với khớp xoay xoay bằng thép không gỉ (điều. 4603)
  • Chiều cao hệ thống treo 2,00 m hoặc 2,50 m