Ghế xích đu, cho bài viết robinia

Số của bài viết: 6294
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,50 m
Độ cao rơi: tối đa. 1,20 m
  • Mô tả

Với chuỗi và đĩa PA