Ghế xích đu, cho trụ thép

Số của bài viết: 6298
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,30 m
Độ cao rơi: tối đa. 1,20 m