Giá đỡ bằng đá phiến, thép không gỉ – Gói 10

Số của bài viết: 2456
Thông tin:

 

  • Giá đỡ bằng đá phiến
  • Thép không gỉ
  • Gói 10
  • Trượt giữa các tấm để giữ dây căng gần với bề mặt mái
  • Sự miêu tả
  • Giá đỡ bằng đá phiến
  • Thép không gỉ
  • Gói 10
  • Trượt giữa các tấm để giữ dây căng gần với bề mặt mái