Giá đỡ cáp đa năng – Gói 100

Số của bài viết: 2405
Thông tin:

 

  • Khung thép không gỉ
  • Gói 100
  • Có thể được sử dụng làm giá đỡ cuối, giá đỡ trung gian, giá cố định cố định hoặc làm giá đỡ cáp tháo nhanh nếu cần truy cập phía sau lưới
  • Sự miêu tả
  • Khung thép không gỉ
  • Gói 100
  • Có thể được sử dụng làm giá đỡ cuối, giá đỡ trung gian, giá cố định cố định hoặc làm giá đỡ cáp tháo nhanh nếu cần truy cập phía sau lưới