Giá đỡ cuộn dây chim

Số của bài viết: 2235
Thông tin:

 

  • Chủ cuộn dây
  • Được thiết kế đặc biệt để giữ cuộn dây cho công việc của chim
  • Cuộn thả vào trung tâm của trục chính
  • Dây có thể được kéo ra theo yêu cầu
  • Sự miêu tả
  • Chủ cuộn dây
  • Được thiết kế đặc biệt để giữ cuộn dây cho công việc của chim
  • Cuộn thả vào trung tâm của trục chính
  • Dây có thể được kéo ra theo yêu cầu