Giá đỡ máy bowling

Số của bài viết: 575
Thông tin:

 

  • Thích hợp cho bất kỳ máy bowling Bola nào
  • Dễ dàng di chuyển mà không cần tháo dỡ
  • Nền tảng ổn định cho nhà điều hành
  • Bảo vệ gần như hoàn toàn khỏi các đòn đánh của tay vợt
  • Sự miêu tả
  • Thích hợp cho bất kỳ máy bowling Bola nào
  • Dễ dàng di chuyển mà không cần tháo dỡ
  • Nền tảng ổn định cho nhà điều hành
  • Bảo vệ gần như hoàn toàn khỏi các đòn đánh của tay vợt