Giá đỡ võng – “Giá đỡ dễ dàng”

Số của bài viết: 2926
Thông tin:

 

 • Võng “Easy Stand”
 • Đại diện cho mô hình “Thiên đường” và “Giấc mơ”.
 • Chiều dài có thể điều chỉnh từ 294 đến 344 cm
 • Cực kỳ ổn định và an toàn.
 • Thích hợp cho dây dẫn lên đến 120 kg.
 • Sự miêu tả
 • Võng “Easy Stand”
 • Đại diện cho mô hình “Thiên đường” và “Giấc mơ”.
 • Chiều dài có thể điều chỉnh từ 294 đến 344 cm
 • Cực kỳ ổn định và an toàn.
 • Thích hợp cho dây dẫn lên đến 120 kg.