Giàn lưới 5mm, mạ kẽm – Gói 100

Số của bài viết: 2453
Thông tin:

 

  • Gói lưới thép mạ kẽm 100
  • Chỉ cần khoan một lỗ 5mm và đóng búa vào
  • Cố định trung gian để giữ dây gần với cấu trúc
  • Sự miêu tả
  • Gói lưới thép mạ kẽm 100
  • Chỉ cần khoan một lỗ 5mm và đóng búa vào
  • Cố định trung gian để giữ dây gần với cấu trúc