Giường xích đu

Số của bài viết: 6546
Thông tin:

 

  • Bề mặt nằm làm bằng thảm dệt tổng hợp (1,50 x 1,00 m), đầu trên hơi nâng lên, các cạnh hẹp có đệm
  • 4 điểm treo, dây treo làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)
  • Chiều cao của hệ thống treo từ 2,00 m đến 2,50 m