Gốc cricket thực hành lò xo nhôm

Số của bài viết: 534
Thông tin:

 

  • Gốc nhôm chắc chắn với nắp nhựa
  • Đơn vị cơ sở hoàn thiện màu xanh lá cây kim loại
  • Cố định lò xo chịu tải nặng
  • Kích thước đầy đủ 71,1cm x 22,86cm
  • Sự miêu tả
  • Gốc nhôm chắc chắn với nắp nhựa
  • Đơn vị cơ sở hoàn thiện màu xanh lá cây kim loại
  • Cố định lò xo chịu tải nặng
  • Kích thước đầy đủ 71,1cm x 22,86cm