Gói 50 chốt dây

Số của bài viết: 616
Thông tin:

 

  • Chốt dây 7 “
  • Gói 50
  • Thép không gỉ 316
  • Đường kính 5mm
  • Sự miêu tả
  • Chốt dây 7 “
  • Gói 50
  • Thép không gỉ 316
  • Đường kính 5mm